Yavuz Sultan Selim Dönemi Slayt İndir

Tarih Slaytları kategorisine 11 Ekim, 2016 tarihinde eklendi, 253 defa okundu

Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine’nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise 2. Beyazıt’tır.  Padişahlığında ülke toprakları büyümüş, Anadolu’da birlik kurulmuş ve halifelik Abbasilerden Osmanlı Devletine geçmiştir. Osmanlılar İpek Yolunu ve Baharat Yolunu ele geçirerek, doğudaki ticaret yollarını kontrolü altına almışlardır. Tahta babasına yaptığı darbeyle geçen 1. Selim, şehzadeliğinde Trabzon’da görev almış. Tahta çıkması için kızını aldığı Kırım Hanı Mengli Giray’ın askeri desteğini almıştır. Mizacının sertliğinden Yavuz olarak anılan 1. Selim,  29 yıl Trabzon valiliği yapmıştır.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Slayt İndir başlığı altında ele aldığımız bu ders slaytında Yavuz Sultan Selim dönemi ile ilgili her türlü bilgiyi bulabileceksiniz.

SLAYTI İNDİR : Yavuz Sultan Selim Dönemi Slayt İndir

Devamını Oku

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Slayt İndir

Coğrafya Slaytları kategorisine 10 Ekim, 2016 tarihinde eklendi, 100 defa okundu

Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okur yazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı, köy ve kent nüfus sayıları belirlenir.

Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı 1927’de, ikinci nüfus sayımı ise 1935’te yapılmıştır. Daha sonra 5 ve 0 ile biten yıllarda nüfus sayımı yinelenmiştir. En son nüfus sayımı 1990’da yapılmış ve daha sonraki sayımların 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye’de nüfus ve yerleşme slayt indir başlığı altında ele aldığımız bu ders sunusu nüfus ve yerleşmenin yanında göç sorununu da ele almaktadır.

SLAYTI İNDİR : Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Slayt İndir

Devamını Oku

Hac İle İlgili Kavramlar Slayt İndir

Din Slaytları kategorisine 10 Ekim, 2016 tarihinde eklendi, 77 defa okundu

Hac ibadeti İslam’ın beş temel esasından biridir. Hem mali, hem de bedeni bir ibadettir. İmkanı olan ve şartlarını taşıyan her Müslüman, ömründe en az bir defa bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür.
Hac, bir şeyi kastetmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelir. İbadet kastıyla Arafat’ta belli bir süre durmak ve Kabe’yi tavaf etmekten ibarettir.

Hac ile ilgili herkesin bilmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır bu kavramların neler olduğu ve hangi anlamlara geldiklerini Hac ile İlgili Temel Kavramlar Slayt İndir başlığı altında ele aldığımız sunu içerisinde yer almaktadırlar.

Bu sunu içerisinde şu başlıklar yer almaktadır.

Hac
İhram
Vakfe
Tavaf
Sa’y
Şeytan Taşlama
Yukarıda verilen başlıklar detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

SLAYTI İNDİR : Hac İle İlgili Kavramlar Slayt İndir

Devamını Oku

Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Slayt İndir

Atatürk Slaytları kategorisine 10 Ekim, 2016 tarihinde eklendi, 373 defa okundu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesi için çok büyük çabalar sarf etmiştir. Önem verdiği bu alanların başında ise hiç şüphesiz eğitim gelmektedir. Atatürk’ün eğitime verdiği önem slayt adı ile paylaştığımız bu güzel ders sunusu ile Atatürk’ün eğitime verdiği önemi detaylı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk’e göre, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerede bir problem varsa onun temelinde eğitim yatmaktadır.

Atatürk, Millî Eğitime bir başka açıdan da büyük önem vermiştir: kurulan genç Cumhuriyet ve bu Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler, Türk inkılâbı, ancak yetişecek güçlü; aydınlık kafalı, sağlam karakterli yeni kuşaklarla ayakta durabilirdi. Türk inkılâbını ve Cumhuriyeti koruyacak kuşakları yetiştirmenin yolu eğitimdi.

SLAYTI İNDİR : Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem Slayt İndir

Devamını Oku

İlk Türk Devletlerinde Hukuk Slayt İndir

Tarih Slaytları kategorisine 10 Ekim, 2016 tarihinde eklendi, 105 defa okundu

Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hukuk sistemi olmasına bağlıdır.

İlk Türk Devletleri olan Hun, Göktürk ve Uygurlar ile diğer Türk Devletlerinde bu anlayış doğrultusunda belirli kurallara göre halkın adil olarak yönetilmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir.

Tahta çıkan hükümdarın ilk icraat olarak hukuk kurallarını düzenleyip yürürlüğe konulması bu anlayışa güzel bir örnektir.

Türklerde töre olarak adlandırılan hukuk kuralları yazılı olmamasına rağmen nesilden nesile aktarılarak toplum ve devlet içine yerleşip farklı Türk Devletlerinde de sürekliliğini devam ettirmiştir.

İlk Türk Devletlerinde Hukuk Slayt İndir başlığı altında ele aldığımız bu slayt ile çok güzel bilgiler edinebilirsiniz.

SLAYTI İNDİR : İlk Türk Devletlerinde Hukuk Slayt İndir

Devamını Oku